HvA-robots.nl

Om gebruik te kunnen maken van deze website is het nodig om een HvA-account te hebben waarmee je kan inloggen op Brightspace (dlo.mijnhva.nl).

Met de ingevoerde gegevens wordt alleen gecontroleerd of er ingelogd kan worden via surfconext, van Surf, en worden de gegevens die daarvan terug komen gebruikt voor identificatie.

De volgende (persoons)gegevens worden verwerkt:

Element Inhoud Opgeslagen Reden
Gebruikersnaam Bevat de naam (ingesteld door de HvA) waarmee men zich kan identifieren. Dit kenmerk maakt een gebruiker uniek. Ja Om gebruikers uniek te kunnen identifieren wordt deze waarde opgeslagen.
Wachtwoord Een persoonlijk wachtwoord wat de gebruiker gebruikt, naast de gebruikersnaam, om zich te identificeren bij de HvA. Nee Alleen bij het inloggen wordt gecontroleerd of de gebruiker kan inloggen op DLO, dat is het enige moment waar het wachtwoord bij gebruikt wordt.
Studentnummer Bevat het unieke studentennummer van een student. Ja Om studenten makkelijker te kunnen identificeren wordt dit gebruikt en opgeslagen.
E-mailadres Het HvA e-mailadres van student/medewerker Ja Om contact op te kunnen nemen met een student/medewerker wordt dit emailadres opgeslagen.
Naam, voornaam en achternaam De voor- & achternaam en tevens de naam van een student/medewerker Ja Voor personalisatie van de gebruiker wordt de naam opgeslagen en getoond aan andere gebruikers.

BETA | 🖖